SAĞLIK VERİSİ İŞLEYEN KİŞİ VE KURULUŞLARIN VERBİS KAYITLARI İÇİN KALAN SÜRE

 • 00Gün
 • 00Saat
 • 00Dakika
 • 00Saniye
 • 00Gün
 • 00Saat

KVKK VERBİS DANIŞMANLIK PAKETLERİ

VERBİS KVKK
Muayenehane

2.400
 • VERBİS Kayıt ve Sicil Kayıt
 • KVKK Dokümantasyonu
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri
 • Veri Sorumlusu Eğitimi

VERBİS KVKK
Poliklinik

5.700
 • VERBİS Kayıt ve Sicil Kayıt
 • KVKK Dokümantasyonu
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri
 • Veri Sorumlusu Eğitimi
 • Veri Güvenliği Eğitimi
 • İnternet Site KVKK Uyumu

VERBİS KVKK
Eczane

2.700
 • VERBİS Kayıt ve Sicil Kayıt
 • KVKK Dokümantasyonu
 • Kişisel Veri İşleme Envanteri
 • Veri Sorumlusu Eğitimi
 • Veri Güvenliği Eğitimi

* Danışmanlık hizmet fiyatlarımıza %18 Katma Değer Vergisi (KDV) dahildir.

ESHERA ONLINE VERBİS KVKK DANIŞMANLIK

ESHERA ONLINE Danışmalık Sistemi, Sağlık hizmeti sunumu yapan kişi ve kuruluşların KVKK VERBİS uyum danışmanlığı süreçlerinin uzaktan yönetilmesine olanak sağlayan Karar Destek ve Belge Yönetim Sistemidir. Uyum süreci için gereken bilgi ve belgeler, sistem tarafından güvenli elektronik ortamda oluşturularak transfer edilmekte, uzaktan ekran paylaşımı ve sesli, görüntü iletişim kanallarıyla uyum sürecinin bütün aşamaları danışman tarafından çevrimiçi yöntemlerle uygulanmaktadır. Online danışmanlık sistemi, VERBİS ve KVKK dokümanlarının tanzimi, uzaktan VERBİS bağlantısı, uzaktan eğitimler, İnternet sitesi KVKK entegrasyonu ve VERBİS KVKK konularında idari ve teknik tamamlayıcı danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır.

Muayenehanenizde kullandığınız veya taşınabilir kişisel bilgisayarınızla sizin kontrolünüzde gerçekleşen ekran paylaşımı veya uzaktan yardım uygulamaları aracılığıyla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt ve sicil kayıt sürecinizin uzmanlarımız tarafından tamamlanması ve denetlenmesi hizmetidir.

"6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun" ve "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde. Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında düzenlemekle yükümlü olunan Aydınlatma Metni, Açık Rıza Beyanı, Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası, Veri İmha Politikası, Kamera Aydınlatma Metni gibi sağlık hizmet sunumu süreçlerinize uygun belgeleri kapsamaktadır.

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanterdir.

Tercih ettiğiniz gün ve saatte uzman personelimizle video konferans veya telefon görüşmesi kanalıyla düzenlenen eğitimdir. Eğitimde KVKK ve VERBİS ile ilgili temel konular ve muayenehanenize özel süreçlere ilişkin konular değerlendirilmektedir.

Tercih ettiğiniz gün ve saatte uzman personelimizle video konferans veya telefon görüşmesi kanalıyla düzenlenen eğitimdir. Eğitim içeriği, veri işleyen personel için özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde alınması gereken idari ve teknik önlemleri kapsamaktadır.

Kurumsal İnternet sitesinde mevcut bulunan  form sayfalarının düzenlenmesi, aydınlatma metinlerinin, Gizlilik Politikası ve ilgili KVKK uyum dokümanlarının hazırlanması ve kurumsal İnternet sitesi ile entegrasyonunun sağlanması  işlemlerini kapsamaktadır.

VERBİS KVKK TEMEL BİLGİLER

7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini koruyan ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleyen kanundur. Kanunda belirtilen istisnalar dışında, kişisel verilerin ilgili kişilerin açık rızası olmadan işlenmesi veya üçüncü taraflara aktarılması yasaklanmıştır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. maddesine göre, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) kaydolmaları gerekmektedir. VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları kayıt sistemidir.

6698 Sayılı KVKK kapsamında "Özel Nitelikli Veri" olarak tanımlanan sağlık verilerini işleyen kişi veya kurumlar için VERBİS sicil kayıt işlemi son tarihi Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından 31.03.2021 olarak ilan edilmiştir.

6698 Sayılı KVKK kapsamında idari cezalar

 • Aydınlatma yükümlülüğüne aykırılık idari para cezası: 9.834 TL – 196.686 TL
 • Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüğe aykırılık idari para cezası: 29.503 TL – 1.966.862 TL
 • VERBİS kayıt yükümlülüğüne aykırılık idari para cezası: 39.337 TL – 1.966.862 TL
 • Kurul tarafından verilen kararları yerine getirme yükümlülüğüne aykırılık idari para cezası: 49.172 TL – 1.966.862 TL

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) kapsamında Kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişiler 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmaktadır.